Logo Centrum voor Natuurgeneeskunde Pomt

Vo2 max inspanning

Oververmoeidheid en gewoon geen zin meer ergens in te hebben kan te maken hebben met te weinig of onvoldoende zuurstof in het bloed. Vaak daalt het bloed zuurstof opname capaciteit doordat er te weinig fysieke activiteit gevolgd wordt. Zonder om het door te hebben moet het hart steeds harder gaan werken om je lichaamscellen van genoeg zuurstof te voorzien.

Twee hoofd meeteenheden die hier van belang zijn zijn de VO2max, de hoeveelheid zuurstof die tijdens fysieke inspanning opgenomen kan worden en geeft een aanduiding van onze cardiovasculaire fitheid aan. Een andere niet onbelangrijke meetwaarde is de Epoc. Epoc is een meeteenheid die laat zien hoeveel het bloedzuurstof waarde is nadat inspanning verricht werd. Deze waarde kan van groot belang zijn bij lichamelijke herstelprocessen niet alleen na inspanning verricht te hebben maar ook na ziekteprocessen.

Als beide waardes te laag zijn zou het zomaar kunnen zijn dat je jezelf contant oververmoeid gaat voelen zonder noemenswaardige inspanning verricht te hebben. Als afgestudeerde beweegkundige doe ik directe ( Bio impedantie ) metingen om te bepalen wat deze waardes op individueel niveau zouden moeten zijn.

Vaak wordt de Vo2max test samen met andere onderzoeken gedaan om zodoende te kunnen beoordelen welke behandelingen en of trainingstrajecten nodig zijn om genoemde probleem aan te spreken en op te lossen.